Kam se vydat na výlet?

Procházka lesem ke kapli sv. Prokop (vzdálenost 1 km).

Když půjdete lesní cestou do Sázavy, stojí za to sejít  z hlavní cesty na vyhlídku s křížem, který připomíná dávný dojemný příběh jedné lásky, který je na místě popsán. Dále se vydáte vyhlídkovou cestou nad řekou a po chvilce narazíte na nejstarší dochovanou stavbu, kterou je kaple sv. Prokopa. Ta byla na místě starší stavby obnovena v roce 1798.
Po chvíli vás cesta povede stromořadím, které tvoří lípy srdčité a širokolisté, staré přes 200 let.

Sázavský klášter – památka stará více než 1000 let (vzdálenost 2km).

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník jménem Prokop. Časem kolem sebe shromáždil komunitu poustevníků, která se kolem roku 1032 díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi  Břetislavovi proměnila v benediktinský klášter. Zvláštností kláštera byla po celé 11. století slovanská liturgie a pěstování staroslověnského písemnictví. Klášter tak navázal na někdejší dědictví věrozvěstů Velké Moravy Cyrila a Metoděje. Slovanští benediktini zde vytvořili řadu významných slovanských písemných památek. Klášter proslul i jako místo, kde chudí a nemocní nacházeli zastání a uzdravení.

Stojí za to projít městem Sázava a navštívit Huť  František – Centrum sklářského umění (vzdálenost 3km).

Proměnila se v něj bývalá sklářská huť František, postavená v r. 1882 Josefem Kavalierem, který ji nazval po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren, význam hutě František klesal a ta pomalu chátrala. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha – Sklářská huť František, která zde provozuje Centrum sklářského umění. V centru se nachází interaktivní expozice skla včetně krásných kousků vytvořených známým výtvarníkem Bořkem Šípkem. Součástí jsou dílny a ateliéry, kde probíhá tvorba a aktivní prezentace sklářského řemesla pro umělce i širokou veřejnost. V těsném sousedství Huti František je bývalá sklářská osada Na Kácku.

Příliš krátká vycházka? Nebo máte s sebou kolo?

Dobrá, vyrazte tedy ze Sázavy po červené dál přes Rataje a dostanete se až do Českého Šternberka. Z Pyskočel opačným směrem vede červené značení podél řeky Sázavy okolo vyhlášené restaurace Na Marjánce (vzdálenost 1km). Dále přes Chocerady a Čtyřkoly do Čerčan, Kamenného Přívozu a Davle.